POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  42
SERVICII PARTICULARI  26
OFERTE LOCURI MUNCĂ  209
CERERI LOCURI MUNCĂ  29
PROPUNERI AFACERI  59
TRADUCERI  41
MEDITAŢII  50
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
CONSILIUL JUDEȚEAN  SUCEAVA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA anunță Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante: - inspector de specialitate gradul IA la Serviciul siguranța circulației, - inspector de specialitate debutant la Serviciul siguranța circulației, Concursurile se organizează la sediul Direcției Județene de Drumuri și Poduri din Mun.Suceava, str. Al.Ion Grămadă nr. 1-3, în data de 09.11.2020,ora 10,00, probele scrise. Interviurile vor avea loc într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la susținerea probelor scrise. I. Condiții generale: -candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. II. Condițiile specifice: Inspector de specialitate gradul IA la Serviciul siguranța circulației: -Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea drumuri și poduri, - Vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni. Inspector de specialitate debutant la Serviciul siguranța circulației: -Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea drumuri și poduri; Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe data de 30.10.2020, la sediul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava din str. Aleea Ion Grămadă nr. 1-3, camera M2. Relații suplimentare cu privire la conținutul dosarului, se pot obține de la secretarul comisiei, d-na Mîrza Gabriela, 0749117961.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   VÂND casă mare, cu toate utilitățile și teren suprafață...  
IMOBILIARE   S.C. IMOTRUST S.A. Arad,str.Poetului,nr.1/C,et.1,ap.4,birou...  
IMOBILIARE   VAND imobil constand in: teren 6.500 mp + casa batranesca,...  
IMOBILIARE   BUCUREȘTI, sectorul 1, Beller-Popovici, vedere deosebită, etaj 3/4,...  
PIAŢA MUNCII   ȘCOALA gimnazială "Mircea Vodă" cu sediul în Călărasi,...  
PIAŢA MUNCII   ANUNȚ Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila"...  
PIAŢA MUNCII   CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI...  
PIAŢA MUNCII   LICEUL Tehnologic "Alexandru Domșa", cu sediul în Alba Iulia,...  
DIVERSE   ADMINISTRATOR Jud.C.I.I. Constantin Valerica notifica deschiderea...  
DIVERSE   C.I.I. Iacob Lorena, administrator judiciar al S.C.I.M....  
DIVERSE   ORANGE România SA, anunță publicul interesat asupra depunerii...  
DIVERSE   EURO Insol SPRL, lichidator judiciar al Vulcan S.A. - in...  
AUTO   "AGENȚIA Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Operativă...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2020 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
...