POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  42
SERVICII PARTICULARI  26
OFERTE LOCURI MUNCĂ  106
CERERI LOCURI MUNCĂ  29
PROPUNERI AFACERI  59
TRADUCERI  41
MEDITAŢII  50
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
ADMINISTRAȚIA Domeniului  Public cu sediul în localitatea Râmnicu Sărat, strada Armoniei nr. 58 Bis, județul Buzău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, vacantă, pe perioadă nedeterminată, de muncitor necalificat (gropar) la compartimentul Cimitir; Concursul se organizează la sediul Administrației Domeniului Public Râmnicu Sărat, astfel: Proba scrisă: 24.08.2020, ora 10:00; Interviul: 26.08.2020, ora 10:00. Condițiile generale de participare la concurs: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din H.G. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului- cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant. Condițiile specifice de participare la concurs: studii: generale/medii; vechime în muncă: mimin 1 an; Dosarele de înscriere vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și se depun la sediul Administrației Domeniului Public Râmnicu Sărat, județul Buzău, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea III-a, respectiv 14.08.2020 ora 14:00. Bibliografia și condițiile de participare se găsesc afișate la sediul Administrației Domeniului Public Râmnicu Sărat, județul Buzău, începând cu data de 03..08.2020. Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, la sediul Administrației Domeniului Public Râmnicu Sărat și la nr. de telefon 0238/563.032. Reprezentant legal, Director, Ing. Manolache Sorin Daniel.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   BUCUREȘTI, sectorul 1, Beller-Popovici, vedere deosebită, etaj 3/4,...  
IMOBILIARE   VAND imobil constand in: teren 6.500 mp + casa batranesca,...  
IMOBILIARE   VILĂ București, Floreasca-Tei, str.Calafat (280.000Euro) și...  
IMOBILIARE   SOCIETATE comerciala VINDE in Deva , proprietate alcatuita din HALA...  
PIAŢA MUNCII   UNIVERSITATEA de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu",cu...  
PIAŢA MUNCII   GRĂDINIȚA cu Program Prelungit Hófehérke,cu sediul în Sfântu...  
PIAŢA MUNCII   GRĂDINIȚA cu Program Prelungit ,,Căsuța poveștilor",cu...  
PIAŢA MUNCII   PRIMĂRIA comunei Gherăești, cu sediul în Gherăești, str.Vasile...  
DIVERSE   ROWEX Insolvency IPURL notifica deschiderea procedurii...  
DIVERSE   "PROLEADER Insolv IPURL, în calitate de lichidator judiciar al...  
DIVERSE   PUBLICAȚIE de vânzare bunuri mobile: Ideal Insolv SPRL cu...  
DIVERSE   LICHIDATOR MASTER CONSULTING IPURL, cu sediul in Iasi, Str. Prof....  
AUTO   "AGENȚIA Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Operativă...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2020 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.