POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  42
SERVICII PARTICULARI  26
OFERTE LOCURI MUNCĂ  106
CERERI LOCURI MUNCĂ  29
PROPUNERI AFACERI  59
TRADUCERI  41
MEDITAŢII  50
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
ANUNȚ de  recrutare și selecție În numele clientului său Primăria Municipiului Ploiești, Pluri Consultants Romania anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru 2 (două) posturi de membri/administratori neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, procedură ce va fi derulată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare aduse de Legea 111/2016 și de HG 722/2016. Condițiile de participare, cerințele, criteriile de selecție precum și conținutul, modul de derulare și planificarea etapelor procesului de recrutare și selecție sunt prezentate în detaliu pe paginile web www ploiesti.ro și www.rasp.ro. Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 28 august 2020, ora 13,00, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: "Candidatură pentru postul de Administrator al RASP Ploiești / Nume și Prenume candidat, la Registratura Primăriei Municipiului Ploiești, din Ploiesti, Piața Eroilor nr.1A, precum și în format electronic, pe adresa de e-mail 109@pluri.ro. Depunerea tuturor documentelor pentru candidatură, pe suport hârtie, așa cum sunt solicitate în anunțul de selecție de pe paginile web www ploiesti.ro și www.rasp.ro, este obligatorie. Dosarele de candidatură pe suport hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poștă sau curier la adresa mai-sus menționată. Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât și documentele atașate vor trebui să conțină în mod obligatoriu numele și prenumele candidatului și denumirea societății (de exemplu "Candidatură pentru postul de Administrator al RASP Ploiești Nume_Prenume" respectiv "CV Nume_Prenume RASP" ). Toate candidaturile vor fi tratate cu maximă confidențialitate.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   BUCUREȘTI, sectorul 1, Beller-Popovici, vedere deosebită, etaj 3/4,...  
IMOBILIARE   VAND imobil constand in: teren 6.500 mp + casa batranesca,...  
IMOBILIARE   VILĂ București, Floreasca-Tei, str.Calafat (280.000Euro) și...  
IMOBILIARE   SOCIETATE comerciala VINDE in Deva , proprietate alcatuita din HALA...  
PIAŢA MUNCII   UNIVERSITATEA de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu",cu...  
PIAŢA MUNCII   GRĂDINIȚA cu Program Prelungit Hófehérke,cu sediul în Sfântu...  
PIAŢA MUNCII   GRĂDINIȚA cu Program Prelungit ,,Căsuța poveștilor",cu...  
PIAŢA MUNCII   PRIMĂRIA comunei Gherăești, cu sediul în Gherăești, str.Vasile...  
DIVERSE   ROWEX Insolvency IPURL notifica deschiderea procedurii...  
DIVERSE   "PROLEADER Insolv IPURL, în calitate de lichidator judiciar al...  
DIVERSE   PUBLICAȚIE de vânzare bunuri mobile: Ideal Insolv SPRL cu...  
DIVERSE   LICHIDATOR MASTER CONSULTING IPURL, cu sediul in Iasi, Str. Prof....  
AUTO   "AGENȚIA Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Operativă...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2020 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.