POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  42
SERVICII PARTICULARI  26
OFERTE LOCURI MUNCĂ  100
CERERI LOCURI MUNCĂ  29
PROPUNERI AFACERI  59
TRADUCERI  41
MEDITAŢII  50
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
ANUNȚ. Consiliul  de Administrație al SC Piețe, Târguri și Oboare SA Buzău, cu sediul în mun.Buzău, str.Independenței, nr.11, organizează concurs pentru ocuparea funcției de Director general al societății, în perioada 11-14 august 2020, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin HG nr.722/2016. I.Denumirea funcției: Director. II.Durata mandatului: 4 (patru) ani. III.Condiții de participare: 1.Condiții generale: a)are cetățenia română; b)cunoașterea limbii române- scris și vorbit; c)capacitate deplină de exercițiu; d)stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale; e)să nu fie condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului, corupție, delpidarea, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism; f)fără cazie judiciar și fiscal; g)cunoștințe de operare PC. 2.Condiții specifice: a)Directorul trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani; b)experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat; c)cunoașterea legislației comerciale- Legea nr.31/1990, a ordonanței corporative a întreprinderii publice și cea specifică activității. IV.Criterii de selecție: -îndeplinirea criteriilor generale și specifice și a celor cerute prin OUG nr.109/2011; -cunoștințe de afaceri specifice obiectului de activitate al societății comerciale unde și-a depus candidatura; -legislație în domeniu; -aliniere cu scrisoarea de așteptări; -experiență relevantă în elaborarea/dezvoltarea de stategii corporative; -abilități manageriale: a)capacitatea de analiză și sinteză- 25%; b)abilități de comunicare- 25%; c)orientare spre rezultat- 25%; d)capacitatea de luare a deciziilor- 25%. Informații se pot solicita la sediul societății, pe mail sau la nr de telefon: 0238.721.881. Președinte Consiliu de Administrație, Bogdan Ion.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   VILĂ București, Floreasca-Tei, str.Calafat (280.000Euro) și...  
IMOBILIARE   SOCIETATE comerciala VINDE in Deva , proprietate alcatuita din HALA...  
IMOBILIARE   LUDU Gheorghe cheamă în judecată pe Alexe Nanes în dosar...  
IMOBILIARE   TEREN INTRAVILAN 200 mp, situat in municipiul Bacau, str. Calea...  
PIAŢA MUNCII   ANUNȚ privind organizarea selecției candidaților pentru...  
PIAŢA MUNCII   ANUNȚ privind organizarea selecției candidaților pentru...  
PIAŢA MUNCII   COMUNA Preutești,cu sediul în...  
PIAŢA MUNCII   CENTRUL de Cercetări Biologice,cu sediul în...  
DIVERSE   PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL, lichidator judiciar al EVENTURES...  
DIVERSE   CII Bufanu Ion, administrator judiciar al debitoarei...  
DIVERSE   NACORNIC SPRL - Tîrgu Mureș, str. Retezatului nr. 4, ap. 2,...  
DIVERSE   ,, Lichidatorul judiciar INSOLVENT I.P.U.R.L., notifica...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  
AUTO   VÂND 1500 mp teren intravilan cu iaz cu pește 120 mp,...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2020 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.