POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  42
SERVICII PARTICULARI  26
OFERTE LOCURI MUNCĂ  100
CERERI LOCURI MUNCĂ  29
PROPUNERI AFACERI  59
TRADUCERI  41
MEDITAŢII  50
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
ANUNT Consiliul  de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A., întreprindere publică în sensul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 (denumită în continuare Societatea), cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Calea Borsului nr. 23, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub număr de ordine J05/1095/2013 C.U.I. 31952982, telefon 0359-409511, e-mail secretariat@termoficareoradea.ro, organizează PROCEDURA DE SELECȚIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE DIRECTOR GENERAL, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011. Procedura de selecție și de evaluare se realizează cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței, tratamentului egal și al asumării răspunderii, cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Societății Termoficare Oradea S.A. si este publicată pe site-ul societății http://www.termoficareoradea.ro/. Procedura de selecție a fost declanșată prin Hotărârea CA nr. 40/23.06.2020 și se desfășoară ca urmare a vacantării postului de director general al societății Termoficare Oradea SA, de care s-a luat act prin Hotărârea CA nr. 61/11.12.2019. Contractul de mandat al directorului general urmează a fi încheiat cu valabilitate până la data de 11.11.2022. Selectia candidatului se va desfasura la sediul Societății si are două etape: prealabilă (depunerea dosarului de candidatura) și finală (depunerea unei declarații de intenție și susținerea unei probe - interviu de selecție). Comisia de Selecție va analiza documentele depuse, în vederea selectării candidaților ce îndeplinesc condițiile de calificare in etapa finala. Candidații declarați admiși vor face parte din lista scurtă de maxim 5 candidați, urmand a fi testați în cadrul unui interviu cu privire la abilitățile manageriale cu luarea în considerare a declarației de intenție, precum și a cunoștințelor din legislația specifica sectorului și funcției pentru care candidează. 1. Profilul candidatului Candidații trebuie să aibă o experiență relevată de conducerea unor intreprinderi publice sau private cu cifra de afaceri medie de minim 10 mil. Euro/an, să dovedească o înțelegere aprofundată a cadrului legislativ si de reglementare a serviciilor in domeniul alimentarii cu energie termica. Candidații trebuie să fi participat la implementarea unor proiecte de investitii, inclusiv cu finanțare nerambursabilă. Candidații trebuie să dețină bune competente profesionale (planificare strategica, gestionarea riscului, management de proiect, operarea si dezvoltarea sistemului de alimentare cu energie termica) și interpersonale (imagine, leadership, abilitati de comunicare, de sustinere argumentata a opiniilor proprii, de negociere, diplomatie, orientare spre rezultate, gandire strategica, munca in echipa). Experienta in implementarea programelor de investitii cu finantare nerambursabilă (interna si/sau externa) și expertiza în domeniul instalatiilor si retelelor de energie termica constituie avantaj. 2. Conditii generale de calificare - să cunoască limba română (scris/vorbit); - să aibă capacitate deplină de exercițiu; - să aibă o stare corespunzătoare de sănătate care să-i permită îndeplinirea funcției de director general, atestată prin documente medicale valabile (adeverință); - să nu fi fost condamnat definitiv pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-art. 145 din Legea nr.85/2006 și pentru infracțiunile prevăzute la art. 169 și urmatoarele din Legea nr. 85/2014. - domiciliul stabil /rezident în România - cunoasterea unei limbi de larga circulatie internationala (engleza, franceza sau germana); 3. Conditii specifice de calificare - să fie absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licență al (a) unei instituții de învățământ superior - profil tehnic; - experienta relevanta de minim 4 ani in funcții de conducere în cadrul unor intreprinderi publice sau private, cu o cifră de afaceri medie de minim 10 mil. Euro/an (administrator, director, director adjunct, director de producție/exploatare, inginer șef sau echivalent) 4. Documente necesare depunerii candidaturii: Candidatii vor depune urmatoarele documente: 1. Curriculum vitae in format european 2. Copie a actului de identitate 3. Copii ale actelor de studii universitare 4. Adeverință care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult două luni anterior depunerii dosarului de candidat 5. Cazier judiciar 6. Cazier fiscal 7. Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu a fost condamnat definitiv pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr.656/2002, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-art. 145 din Legea nr.85/2006 și pentru infracțiunile prevăzute la art. 169 și urmatoarele din Legea nr. 85/2014 8. Declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare si selectie. Candidatii trebuie sa depuna documentele pana in data de 29 iulie 2020, ora 10:00, ora Romaniei, la sediul societatii din Oradea (secretariat), str. Calea Borșului nr. 23, jud. Bihor. Documentele vor fi depuse în plic inchis, cu mențiunea: Aplicatie pentru Director general al societatii Termoficare Oradea SA. Plicurile ajunse dupa data si ora mentionate nu vor fi luate in considerare. Candidaturile vor fi depuse in limba romana.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   VILĂ București, Floreasca-Tei, str.Calafat (280.000Euro) și...  
IMOBILIARE   SOCIETATE comerciala VINDE in Deva , proprietate alcatuita din HALA...  
IMOBILIARE   LUDU Gheorghe cheamă în judecată pe Alexe Nanes în dosar...  
IMOBILIARE   TEREN INTRAVILAN 200 mp, situat in municipiul Bacau, str. Calea...  
PIAŢA MUNCII   ANUNȚ privind organizarea selecției candidaților pentru...  
PIAŢA MUNCII   ANUNȚ privind organizarea selecției candidaților pentru...  
PIAŢA MUNCII   COMUNA Preutești,cu sediul în...  
PIAŢA MUNCII   CENTRUL de Cercetări Biologice,cu sediul în...  
DIVERSE   PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL, lichidator judiciar al EVENTURES...  
DIVERSE   CII Bufanu Ion, administrator judiciar al debitoarei...  
DIVERSE   NACORNIC SPRL - Tîrgu Mureș, str. Retezatului nr. 4, ap. 2,...  
DIVERSE   ,, Lichidatorul judiciar INSOLVENT I.P.U.R.L., notifica...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  
AUTO   VÂND 1500 mp teren intravilan cu iaz cu pește 120 mp,...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2020 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.