POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  41
SERVICII PARTICULARI  26
OFERTE LOCURI MUNCĂ  100
CERERI LOCURI MUNCĂ  29
PROPUNERI AFACERI  59
TRADUCERI  41
MEDITAŢII  50
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
ASOCIAȚIA de  dezvoltare intercomunitară "Consorțiul Zonal Topoloveni", cu sediul în Topoloveni, Calea București, nr. 111, Corp A3, Etaj 1, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, pe durată nedeterminată, de: - AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC în cadrul Compartimentului de audit public intern; Concursul se organizează la sediul Asociației de dezvoltare intercomunitară "Consorțiul Zonal Topoloveni", din Orașul Topoloveni, Calea București, nr. 111, Corp A3, Etaj 1, județul Argeș, după următorul calendar: 1. Depunerea dosarelor de concurs până pe data de 28.01.2020 ora 14.00, la sediul Asociației "Consorțiul Zonal Topoloveni". 2. Selecția dosarelor - 29.01.2020 3. Susținere interviu cu Șeful Compartimentului de audit public intern în vederea obținerii avizului în cazul candidaților pentru funcția de auditor intern în data de 03.02.2020 ora 10.00; 4. Proba scrisă - în data de 05.02.2020 ora.10.00 la sediul Asociației "Consorțiul Zonal Topoloveni"; 6. Afișare rezultate probă scrisă în data de 06.02.2020 ora 12.00 7. Proba interviu - în data de 13.02.2020, ora 10.00 la sediul Asociației "Consorțiul Zonal Topoloveni"; Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, candidații pentru funcția de auditor intern în sectorul public, vor depune în vederea obținerii avizului, pe lângă documentele precizate mai sus și următoarele documente, conform prevederilor pct. 2.3.4.1.1 al CAP. II din H.G. nr. 1.086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern: a) o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea 672/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni; b) o lucrare în domeniul auditului public intern; c) două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern. Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul asociației. Relații suplimentare se pot obține la sediul Asociației "Consorțiul Zonal Topoloveni" și la telefon 0248 666098 - Compartiment de audit public intern. PREȘEDINTE, GHEORGHIȚĂ BOȚÂRCĂ.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   VÂND teren +construcții -Platformă industrială/ Linia de...  
IMOBILIARE   SOCIETATE comerciala VINDE in Deva , proprietate alcatuita din HALA...  
IMOBILIARE   ANUNȚ DE PUBLICITATE PRIVIND CUMPĂRAREA UNUI IMOBIL CU...  
IMOBILIARE   PRAMAC GROUP SRL vinde proprietatea deținută de societate,...  
PIAŢA MUNCII   CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREȘTI -...  
PIAŢA MUNCII   VINDEM infrastructură zona de schi Bran- Zănoaga sau căutăm partener...  
PIAŢA MUNCII   UNITATEA Administrativ Teritorială Comuna Dridu, cu sediul în comuna...  
PIAŢA MUNCII   GRĂDINIȚA "Scufița Roșie", cu sediul în București, sector 4,...  
DIVERSE   SC LUCIDIUS SRL, proprietar al terenului situat in AFUMATI,...  
DIVERSE   EURO Insol SPRL, lichidator judiciar al Vulcan S.A.-...  
DIVERSE   ACEASTA informare este efectuată de S.C. NETACCESS S.R.L., P-ta...  
DIVERSE   SE citeaza ILOSFAI IOAN, domiciliat in COMUNA FLORESTI,...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  
AUTO   VÂND 1500 mp teren intravilan cu iaz cu pește 120 mp,...  
AUTO   INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC NICOM PRODIMPEX...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2020 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.