POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  41
SERVICII PARTICULARI  26
OFERTE LOCURI MUNCĂ  100
CERERI LOCURI MUNCĂ  29
PROPUNERI AFACERI  58
TRADUCERI  41
MEDITAŢII  50
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
UNITATEA Administrativ  - Teritorială Comuna Bozioru, cu sediul în localitatea Bozioru, Județul Buzău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante de secretar general al comunei Bozioru, judetul Buzau. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Bozioru, astfel: Proba scrisă: 11.10.2019, ora: 10:00; Interviu: 16.10.2019, ora :10,00 Condițiile generale de participare la concurs: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Condițiile specifice: - studii universitare de licență absolvite cu cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridica ,administrativa sau stiinte politice; - pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, candidații trebuie să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; - în cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 465 alin. (3) și art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoare ordine: a) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice și îndeplinesc condiția prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a); b) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice; c) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în altă specialitate. - 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de secretar general al comunei; Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare și se vor depune la sediul Primăriei Comunei Bozioru în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până pe data de 30.09.2019,ora 16,30. Informații suplimentare privind condițiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține de pe site-ul institutiei, www.comunabozioru.ro si la sediul Primăriei Comunei Bozioru, persoană de contact dna Buduianu Liliana, telefon 0238708036, în zilele lucrătoare, începând cu data de 11.09.2019. Primar, Grigore Valentin.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   ION Câmpineanu, Sala Palatului, închiriez 2 camere, an 1960, 53...  
IMOBILIARE   VÂND teren +construcții -Platformă industrială/ Linia de...  
IMOBILIARE   SOCIETATEA SINTEROM SA închiriază în Cluj-Napoca, Bld.Muncii,...  
IMOBILIARE   ÎN atenția bănci, societăți de asigurare. Închiriez spațiu...  
PIAŢA MUNCII   HUAWEI Technologies S.R.L., avand sediul social in Bucuresti, Bvd....  
PIAŢA MUNCII   MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI organizează concurs de recrutare...  
PIAŢA MUNCII   A N U N Ț privind organizarea selecției prealabile...  
PIAŢA MUNCII   ANUNȚ de recrutare și selecție În numele clientului său...  
DIVERSE   ARCELORMITTAL Tubular Products Iasi scoate la vinzare 3 loturi de...  
DIVERSE   PENSIUNEA Valealupului (Judet. Buzau) organizeaza drumetii. Tel. 0238...  
DIVERSE   LICHIDATOR judiciar organizează licitatie publica cu strigare în...  
DIVERSE   EURO INSOL SPRL lichidator judiciar al debitoarei SASDID...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  
AUTO   VÂND 1500 mp teren intravilan cu iaz cu pește 120 mp,...  
AUTO   INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC NICOM PRODIMPEX...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2019 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.