POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  41
SERVICII PARTICULARI  26
OFERTE LOCURI MUNCĂ  104
CERERI LOCURI MUNCĂ  29
PROPUNERI AFACERI  56
TRADUCERI  41
MEDITAŢII  50
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
ÎN conformitate  cu prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională de Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România solicită publicarea anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante. Anexăm textul anunțului de concurs: "Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale de conducere vacante, după cum urmează: - 1 post director - Direcția Formare Profesională Inițială în Sistem Dual; - 1 post șef serviciu - Serviciul Promovare; ? 1 post șef serviciu - Serviciul Operatori Economici; și a 6 posturi contractuale de execuție vacante, astfel: - 2 posturi consilier IA - Serviciul Promovare; - 2 posturi consilier IA - Serviciul Operatori Economici; - 2 posturi consilier II - Serviciul Operatori Economici; în data de 08.07.2019, ora 10:00, proba scrisă, iar proba de interviu urmând a fi stabilită și comunicată ulterior, cu încadrarea în termenul legal, la sediul din str. Transilvaniei, nr. 2, et. 4, sector 1, București. Condiții specifice: - Pentru director: - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - Vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani; -Experiență managerială de minimum 4 ani; - Experientă de minimum 5 ani în activitate didactică, formarea adulților, proiecte- dovedită prin documente; - Cunoașterea unei limbi de circulație internațională dovedită prin atestat/certificat/diploma/adeverință; - Cunoștințe de operare pe calculator dovedite prin atestat /certificat/ diploma/ adeverință. - Pentru șef serviciu - Serviciul Promovare: - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; - Vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani; - Experiență managerială de minimum 4 ani; - Experientă de minimum 5 ani în activitate didactică/formarea adulților - dovedită prin documente ; - Pentru Șef Serviciu Operatori Economici: - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; - Vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani; - Experiență managerială de minimum 4 ani; - Pentru Consilieri IA în cadrul Serviciului Promovare: - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; - Vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani; - Experientă de minimum 7 ani în formare inițială/continua/proiecte/orientare și consiliere profesională/elaborare propuneri legislative, strategii, metodologii, ghiduri/operare și management al bazelor de date- dovedită prin documente; - Pentru Consilieri IA în cadrul Serviciului Operatori Economici: - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; - Vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani; - Experientă de minimum 7 ani în relația cu operatori economici/proiecte/elaborare propuneri legislative, strategii, metodologii, ghiduri/operare și management al bazelor de date - dovedită prin documente. - Pentru Consilieri II în cadrul Serviciului Operatori Economici: - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; - Vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an; - Experientă de minimum 1 an în relația cu operatorii economici/proiecte/elaborare propuneri legislative, strategii, metodologii, ghiduri/operare și management al bazelor de date - dovedită prin documente. Condiții generale: conform art. 3 din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de concurs se pot depune la sediul instituției în perioada 12.06.2019 - 26.06.2019. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Informații suplimentare se pot obține la sediul Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România str. Transilvaniei, nr. 2, et. 4, sector 1, București, la nr. de telefon: 031/437.70.60 - doamna Mihaela Matei și pe site-ul instituției la adresa http://anfpisdr.gov.ro/cariera-profesionala/concursuri-de-recrutare/.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   S.C. REMAT PRAHOVA S.A. vinde teren intravilan în...  
IMOBILIARE   ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 6 PARCELE TERENURI EXTRAVILAN ARABIL ȘI...  
IMOBILIARE   ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ VILĂ Se vinde, în cadrul procedurii de...  
IMOBILIARE   APARTAMENT 3 camere, 4 balcoane, complet mobilat,300 m...  
PIAŢA MUNCII   PRIMĂRIA Orașului Pantelimon, cu sediul în oraș Pantelimon,...  
PIAŢA MUNCII   PRIMĂRIA Comunei Brăești, cu sediul în comuna Brăești, județul...  
PIAŢA MUNCII   ANUNȚ Consiliul Local Cernavoda, cu sediul în orașul Cernavoda,...  
PIAŢA MUNCII   ANUNȚ Instituția Prefectului-județul Covasna, cu sediul în...  
DIVERSE   CII BRADU NICOLETA, lichidator judiciar al TWO DEX IMPORT...  
DIVERSE   AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificată prin CIF...  
DIVERSE   ANUNȚ prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice...  
DIVERSE   1. Informații generale privind proprietarul: MUNICIPIUL...  
AUTO   INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC NICOM PRODIMPEX...  
AUTO   BMW SERIA 3, diesel, 95955 km, manuala, 143 CP, anul...  
AUTO   OPEL CORSA, diesel, 182850 km, manuala, 75 CP, anul 2013, 3...  
AUTO   PEUGEOT 3008, diesel, 146000km, automata, 200 CP, anul 2014,...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2019 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.