POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  41
SERVICII PARTICULARI  25
OFERTE LOCURI MUNCĂ  107
CERERI LOCURI MUNCĂ  29
PROPUNERI AFACERI  56
TRADUCERI  41
MEDITAŢII  50
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
SPITALUL Municipal  "Dr.Gh.Marinescu", cu sediul în localitatea Târnăveni, str.Dr.Victor Babeș, nr.2, județul Mureș, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de: -2 posturi de brancardieri la Secția Neurologie; -1 post de brancardier la Compartiment Primiri Urgențe; -1 post de infirmier la Secția Medicină Internă Cronici; -1 post de îngrijitoare de curățenie la Bloc Alimentar; -1 post de kinetoterapeut la Secția Neurologie-Neurologie Cronici, conform HG nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul instituțiilor publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.269/01.09.2015. Concursul se va desfășura astfel: -Selecția dosarelor de înscriere în perioada 29.03.2019-01.04.2019, până la ora 15.00; -Proba scrisă în data de 05.04.2019, ora 10.00; -Proba practică în data de 11.04.2019, ora 10.00; -Interviul în data de 17.04.2019, ora 10.00. Condiții generale de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul-cadru la Hotărârea 286/2011. Condiții speciale de participare la concurs pentru posturile de brancardieri: nivelul studiilor: absolvire a minim 10 clase; nu este necesară vechime. Condiții speciale de participare la concurs pentru postul de infirmier: nivelul studiilor: absolvire a 12 clase și cursul de infirmieri; nu este necesară vechime. Condiții speciale de participare la concurs pentru postul de îngrijitoare de curățenie: nivelul studiilor: școală generală; nu este necesară vechime. Condiții speciale de participare la concurs pentru postul de kinetoterapeut: nivelul studiilor: superioare de specialitate; vechime în funcția de kinetoterapeut de minim 6 luni. Pentru ocuparea posturilor vacante de brancardieri, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: a)cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor: dovada absolvirii a 10 clase; d)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; e)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; f)curriculum vitae; g)copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul). Pentru ocuparea postului vacant de infirmier, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: a)cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (12 clase) și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitată de instituția publică (certificat curs de infirmieri); d)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; e)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; f)curriculum vitae; g)copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul). Pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare de curățenie, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: a)cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (școală generală); d)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; e)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; f)curriculum vitae; g)copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul). Pentru ocuparea postului vacant de kinetoterapeut, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: a)cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (superioare de specialitate) și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitate de instituția publică; d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; f)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; g)curriculum vitae; h)copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul). Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada: 15.03.2019-28.03.2019, în intervalul orar 7.00-15.00, la sediul Spitalului Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Târnăveni. Relații suplimentare la sediul Spitalului Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Târnăveni, telefon: 0265.446.161, interior: 150, fax: 026.446.156.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   DACIA, 127mp, decomandat, confort 1, etaj 2, nemobilat,...  
IMOBILIARE   SEBASTIAN, 88mp, semidecomandat, confort 1, etaj parter/8,...  
IMOBILIARE   NERVA TRAIAN, 100mp, decomandat, confort 1, etaj 3/8, utilat,...  
IMOBILIARE   TINERETULUI, 77mp, decomandat, confort 1, etaj 2/10, mobilat,...  
PIAŢA MUNCII   AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ MUREȘ anunță:...  
PIAŢA MUNCII   POTRIVIT prevederilor Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru...  
PIAŢA MUNCII   AUTORITATEA Națională pentru Calificări organizează concurs pentru...  
PIAŢA MUNCII   UNITATEA Administrativ Teritorială Comuna Roma organizează concurs, în...  
DIVERSE   S.C. EMANUEL ONOFREI S.N.C. Botoșani-în faliment, vinde prin...  
DIVERSE   S.C. ACVA COM S.R.L. Botoșani -în faliment, vinde fermă...  
DIVERSE   EURO Insol SPRL lichidator judiciar al TOP BIROTICA...  
DIVERSE   EXTREM INSOLV IPURL, lichidatorul judiciar al SC ALITEXTIL...  
AUTO   PEUGEOT 508, diesel, 131813 km, semi-automata, 110 CP, anul...  
AUTO   SKODA SUPERB, diesel, 219321 km, manuala, 131 CP, anul 2005,...  
AUTO   FORD FOCUS, diesel, 291631 km, manuala, 110 CP, anul 2010,...  
AUTO   MERCEDES CLS KLASSE, diesel, 171000 km, automata, 2990 cmc,...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2019 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.