POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  39
SERVICII PARTICULARI  24
OFERTE LOCURI MUNCĂ  108
CERERI LOCURI MUNCĂ  28
PROPUNERI AFACERI  48
TRADUCERI  40
MEDITAŢII  46
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
CONSILIUL Local  al Municipiului Timișoara organizează prin intermediul expertului independent, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara din b-dul C. D. Loga, nr. 1 -selecția prealabilă în vederea desemnării membrilor Consiliului de Administrație la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara. Evaluarea și selecția prealabilă se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr.109/30.11.2011- privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată, precum și ale Hotărârilor CLMT aplicabile. Procedura de evaluare și selecție a candidaților cuprinde două etape: -Etapa I -selecția dosarelor; -Etapa II -interviu, pentru candidații declarați "admis" după etapa I. Criteriile de selecție sunt: 1. îndeplinirea condițiilor de participare, dovedite prin conținutul dosarului de participare; 2. abilitățile de comunicare; 3. motivația candidatului; 4. capacitatea managerială evaluată pe baza experienței anterioare și a competențelor specifice. Condiții de participare: -cunoașterea limbii române scris și vorbit; -experiență în administrarea/managementului unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăți comerciale profitabile; -studii superioare tehnice/ economice/ juridice/ administrație de lungă durată absolvite cu diploma; -domiciliul stabil sau rezidența în România; -capacitate deplină de exercițiu; -nu intră sub incidența art.6 și art.7 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: Dosarul de participare trebuie să conțină obligatoriu: 1.Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004); 2.Cazier judiciar și fiscal; 3.Copii legalizate după acte de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor); 4.Copie act identitate; 5.Copie carnet de muncă/documente doveditoare; 6.Dovada numirii în calitate de administrator/manager (unde este cazul); 7.Copie a Bilanțului (certificat de DGFP competența) referitor la exercițiile financiare cu profit în care agentul a fost administrat/ manageriat de către candidat (unde este cazul); 8.Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice; 9.Declarație -notarială pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională; 10.Declarație -notarială pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție, precum și de a se putea verifica informațiile furnizate; 11.Proiectul unui plan de administrare care să conțină o propunere de strategie de administrare a societății pentru al cărui Consiliu se aplică (maxim 2 pagini). Proiectul planului de administrare va fi considerat oferta tehnică, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011. 12.Scrisoare de recomandare și nominalizare a două persoane pentru referințe suplimentare. Candidații care au ocupat anterior funcția de membru al Consiliului al Companiei Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara vor depune un Raport de activitate pentru perioada mandatului deținut. Candidații reprezentantului autorității tutelare vor prezenta documentele originale la solicitarea expertului independent. Candidaturile și documentele solicitate se vor depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, aflat în B-dul C. D. Loga, nr. 1, în plic închis și sigilat. Candidații vor primi un număr de înregistrare și data depunerii candidaturii. Plicul va avea menționat "Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara", precum și numele, prenumele și domiciliul candidatului. Candidații care vor rămâne pe lista scurtă vor fi anunțați individual să depună o declarație de intenție, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011-privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Candidații declarați admiși la etapa inițială de selecție a dosarelor vor fi evaluați în cadrul unui interviu, data, ora și locul desfășurării interviului urmând să fie anunțate telefonic.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   VÂND spațiu comercial situat pe Str. Pache Protopopescu nr....  
IMOBILIARE   VÂND/ÎNCHIRIEZ teren +construcții -Platformă industrială/Linia de...  
IMOBILIARE   VÂND/ÎNCHIRIEZ spațiu comercial/office, VIS-A-VIS de PIATA PROGRESUL,...  
IMOBILIARE   ÎNCHIRIEZ spatiu comercial, Piața Progresul, 65 mp. Preț: 1.600...  
PIAŢA MUNCII   MINISTERUL pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat...  
PIAŢA MUNCII   LICEUL Teoretic "Alexandru Marghiloman", cu sediul în...  
PIAŢA MUNCII   CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI anunță: În baza...  
PIAŢA MUNCII   ASOCIATIA de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Dambovita", în...  
DIVERSE   SOCIETATEA GASTRONOM S.A. organizeaza licitație publica deschisa...  
DIVERSE   ANUNȚ DE VÂNZARE A ACTIVELOR DIN PATRIMONIUL BEL ROM...  
DIVERSE   LICHIDATOR judiciar organizează licitație publică cu strigare...  
DIVERSE   ROWEX Insolvency IPURL notifica deschiderea procedurii...  
AUTO   FORD Galaxy, an fabricare 2003, diesel, 250.000km, 1.9tdi,...  
AUTO   OPEL Astra, an fabricare 2006, inmatriculata, 200.000km,...  
AUTO   AUDI A3, an fabricare 2006, tip combustibil benzina,...  
AUTO   FORD Focus, an fabricare 2006, tip combustibil diesel,...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2018 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.