POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  100
SERVICII PARTICULARI  100
OFERTE LOCURI MUNCĂ  111
CERERI LOCURI MUNCĂ  100
PROPUNERI AFACERI  102
TRADUCERI  100
MEDITAŢII  100
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
OFICIUL de  Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 13-17.03.2017, pentru ocuparea unui post vacant de conducere corespunzătoare funcției contractuale de conducere din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, după cum urmează: 1 post Sef birou gradul II -Biroul verificare si receptie -Serviciul cadastru (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) Cerințele postului: -studii superioare de lungă durată cu licență sau absolvite cu diplomă, specializarea: cadastru, geodezie, topografie minieră; - vechime în specialitate: minim 6 ani și 6 luni. Cerințe specifice: - cunoștințe avansate de operare în Programe: GIS, CAD Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 06.03.2017,inclusiv, ora 16oo, la sediul instituției, registratură. Data, ora și locul de desfășurare a concursului: Proba scrisă: data de 13.03.2017, ora 10:00, la sediul OCPI Hunedoara din loc. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara. Proba interviului: data de 17.03.2017, ora 10:00, la sediul OCPI Hunedoara, din loc. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara. Tematica și bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, și pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro. Date contact: : 0254.233.560, int.313, email: hd@ancpi.ro. Temei legal: art.7 alin.(1) din H.G.nr.286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014. Petru Liviu LOBONȚ, DIRECTOR.
 17 Feb , 00:00
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   GARSONIERĂ Piața Sudului, fără intermediari, 10 min metrou,... 27 Feb 
IMOBILIARE   TEREN 2600 mp, PUZ 2S+P+14 etaje, langa Asmita-Garden.... 27 Feb 
IMOBILIARE   OFERTA! Vând casă, zonă centrală, în Drobeta Turnu Severin.... 24 Feb 
IMOBILIARE   VÂND urgent casă (zona oraș Florești/Prahova) 4 camere,... 24 Feb 
PIAŢA MUNCII   @Bodybold = VÂND clinică medicală, situată central în... 27 Feb 
PIAŢA MUNCII   ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE privind selecția a 3 membri în... 27 Feb 
PIAŢA MUNCII   ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE privind selecția a doi membri... 27 Feb 
PIAŢA MUNCII   CEDARE/ VANZARE AFACERE prin cesionarea actiunilor 100%. Pret... 27 Feb 
DIVERSE   ANUNT de licitatie publica publica cu strigare. EURO... 27 Feb 
DIVERSE   LICHIDATORUL judiciar al SC FOXYGEN CONCEPT DESIGN SRL in faliment,... 27 Feb 
DIVERSE   A.H.&CO Expert Insolv SPRL, lichidator judiciar al SC VALCAR... 27 Feb 
DIVERSE   A.H.&CO Expert Insolv SPRL, lichidatorul judiciar al SC ROXY... 27 Feb 
AUTO   SC TIMPURI NOI SA cu sediul în jud. Ilfov, comuna Jilava,... 30 Ian 
AUTO   CAUTAM tractionisti pe comunitate. Sunati la numarul de tel pentru... 08 Dec 
AUTO   OLTCIT, usa dreapta fata 60lei, luneta 40lei, lampa-stop... 08 Dec 
AUTO   CAUTAM tractionisti pe comunitate. Sunati la numarul de tel pentru... 07 Dec 

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2017 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.