POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
VÂNZĂRI  898
CUMPĂRĂRI  254
   Garsoniere  31
   2 Camere  24
   3 Camere  40
   4 Camere  43
   Case, Vile  28
   Spaţii Comerciale  29
   Imobile Diverse  28
   Terenuri  31
ÎNCHIRIERI OFERTE  593
ÎNCHIRIERI CERERI  319
SCHIMBURI  16
  PIAŢA MUNCII
  DIVERSE
  AUTO
IMOBILIARE CUMPĂRĂRI IMOBILE DIVERSE
adaugă un anunț la această rubrică
ANUNȚ DE  PUBLICITATE PRIVIND CUMPĂRAREA UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA DE SEDIU PENTRU CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 1. CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6; web: www.csm1909.ro, in calitate de autoritate contractantă, în contextul strategiei de dezvoltare, își anunță intenția de cumpărare a unui imobil cu destinația de sediu CSM. 2. Categoria și descrierea bunurilor care urmează să fie achiziționate: Cod CPV 70120000-8 - Cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare. 3. Procedura de atribuire aplicată : procedura internă. 4. Valoarea estimată a achiziției : 84.600.000,00 lei, inclusiv TVA, conform HG 949/07.12.2018. 5. Criterii de calificare ofertanți : conform Caiet de sarcini. 6. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport preț/indicatori tehnico-economici. 7. Site-ul unde este publicată documentația de atribuire: www.csm1909.ro - secțiunea Informații de interes public > Achiziții publice. 8. Caietul de sarcini se poate descărca începând cu data publicării anunțului publicitar de pe site-ul CSM www.csm1909.ro. 9. Termenul limită de primire a ofertelor: data 09.12.2019, ora 12:00. 10. Data limită pentru primirea solicitarii de clarificari: 29.11.2019, ora 12:00. 11. Adresa la care se transmit ofertele - sediul Consiliul Superior al Magistraturii, Calea Plevnei, nr. 141B, sector 6, București, în atenția Președintelui Comisiei de atribuire a contractului de achiziție imobil cu destinația - sediu CSM. 12. Limba în care se redactează oferta - limba română. 13. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: data 29.11.2019 ora 12:00, sediul Consiliului Superior al Magistraturii. 14. Clarificări: În cazul în care se solicită clarificări, autoritatea contractantă va răspunde în cel mult 3 zile de la primirea solicitării de clarificare. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări adresate de ofertanți cu cel mult 5 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. În cazul în care solicitările de clarificări nu sunt depuse în termenul precizat mai sus, autoritatea contractantă nu este obligată să raspundă. 15. Comunicarea rezultatului : în termen de 3 zile de la stabilirea ofertei câștigatoare. 16. Contestații: Eventualele contestațiil privind rezultatul procedurii se depun, în termen de 5 zile calendaristice începând cu ziua comunicării rezultatului procedurii, la sediul autorității contractante. Comisia de soluționare a contestațiilor se numește prin dispoziția președintelui C.S.M. și este formată din 7 membri. Comisia de soluționare a contestațiilor are sarcina de a reverifica toate ofertele depuse și a stabili dacă decizia comisiei de licitație a fost corectă. Autoritatea contractantă va comunica contestatorului, în termen de 2 zile lucrătoare de la adoptare, decizia Comisiei privind modul de soluționare a contestației. Împotriva deciziei comisiei, contestatorul poate face plângere la instanța competentă din România. 17. Plata imobilului achiziționat se va efectua prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar. 18. Valabilitatea ofertelor - 120 zile. 19. Relații suplimentare: Persoană de contact: Anca Toader, Biroul de Achiziții Publice și Protocol, e-mail: anca.toader@csm1909.ro.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   VILĂ București, Floreasca-Tei, str.Calafat (280.000Euro) și...  
IMOBILIARE   SOCIETATE comerciala VINDE in Deva , proprietate alcatuita din HALA...  
IMOBILIARE   LUDU Gheorghe cheamă în judecată pe Alexe Nanes în dosar...  
IMOBILIARE   TEREN INTRAVILAN 200 mp, situat in municipiul Bacau, str. Calea...  
PIAŢA MUNCII   SERVICIUL Public de Salubrizare Toplita cu sediul în:...  
PIAŢA MUNCII   PRIMĂRIA Orașului Podu Iloaiei, cu sediul în Podu Iloaiei,...  
PIAŢA MUNCII   PRIMĂRIA comunei Tureni, cu sediul în Tureni, str.Principală...  
PIAŢA MUNCII   LICEUL "Mathias Hammer" Anina, cu sediul în Anina, str.Mihail...  
DIVERSE   ANUNT PUBLIC 2 S.C. KXL STUDIO S.R.L. și Munteanu Marian cu...  
DIVERSE   SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificată prin CIF...  
DIVERSE   SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificată cu CIF...  
DIVERSE   SUBSCRISA ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL, în calitate de...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  
AUTO   VÂND 1500 mp teren intravilan cu iaz cu pește 120 mp,...  
AUTO   INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC NICOM PRODIMPEX...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2020 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.