POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro  
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
  DIVERSE
VÂNZĂRI  554
CUMPĂRĂRI  495
ANUNŢURI DIVERSE  100
A.G.A  100
LICITAŢII BRM  100
LICITAŢII  108
CITAŢII  100
PIERDERI  100
  AUTO
DIVERSE ANUNŢURI DIVERSE
adaugă un anunț la această rubrică
"SUBSCRISA AA  TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificată prin CIF 25931349, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvență: 0399, având sediul social în Mun. București, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, sector 1, reprezentată legal prin practician în insolvență Ioan Nistor Mandache, în calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei AMBI TRADE 2000 SRL, identificată prin CUI 10693834, nr. înreg. la Reg.Com.: J40/5773/1998; având sediul social în București Sectorul 4, Intrarea Târgu Frumos, Nr. 7, Bloc 5, Scara A, Etaj 2, Ap. 17, desemnată în această calitate prin Sentința nr. 2896 din data de 26.05.2021, pronunțată în Dosarul nr. 31669/3/2020, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a-VII-a Civila, Completul C6, în temeiul 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: NOTIFICĂ: Intrarea debitoarei în Procedurii Simplificate a Falimentului, având în vedere faptul că a fost admisă cererea formulată de către DGRFPB - AFP Sector 2; Prin sentință au fost stabilite următoarele termene: Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei - 12.07.2021; Cererea de admitere a creanței va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanței, precum și mențiuni cu privire la eventualele cauze de preferință; La cerere vor fi anexate documente justificative ale creanței și ale actelor de constituire de cauze de preferință, precum și taxa judiciară de timbru, în valoare de 200 de lei. Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau trimise prin poștă pe adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu mențiunea că exemplarul pentru Lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă. De asemenea, vă solicităm să comunicați lichidatorului judiciar pe email/fax o copie a declarației de creanță depusă la dosarul cauzei. Termenul de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar al creanțelor - 22.07.2021; Data primei ședințe a adunării generale a creditorilor - 27.07.2021, ora 14.00. Locul desfășurării primei ședințe a adunării generale a creditorilor, este la sediul lichidatorului judiciar din Mun. București, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, sector 1, cod postal 010624. Ordinea de zi: 1. Prezentarea stadiului procedurii de insolvență. Termenul de întocmire și publicare în BPI a tabelului definitiv al creanțelor - 16.08.2021; Termenul pentru continuarea procedurii - 29.09.2021. Având în vedere faptul că documentele transmise prin serviciile poștale pot să nu fie recepționate în termen util sau să fie recepționate eronat, vă rugăm să transmiteți orice document/informație referitoare la dosarul sus-menționat și prin email, la adresa: office@aatotal.ro".
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   OPERATOR ECONOMIC CUMPĂRĂ/ÎNCHIRIAZĂ/CONCESIONEAZĂ TEREN ÎN...  
IMOBILIARE   INVESTIȚIE cu beneficii imediate. Proprietari vindem două...  
IMOBILIARE   CONSTANTA-TECHIRGHIOL, 2.corpuri cladiri, Beci-P+1, teren 700mp, 600 construiti...  
IMOBILIARE   PREDEAL-TEREN.800MP, D+P+2.etj, 6.cam, 4.bai-4.balcoane, mobilata, utilata nou,...  
PIAŢA MUNCII   ANUNȚ Consiliul Local al orasului Targu Ocna, cu sediul in...  
PIAŢA MUNCII   ORCHESTRA Populară "Rapsozii Botoșanilor" organizează concurs, in...  
PIAŢA MUNCII   ORCHESTRA Populară "Rapsozii Botoșanilor" organizează concurs, in...  
PIAŢA MUNCII   ORCHESTRA Populară "Rapsozii Botoșanilor" organizează concurs, in...  
DIVERSE   ROMINSOLV SPRL, lichidator al ALFREDO FOODS SRL...  
DIVERSE   SC VEST-ENERGO SA și Agenția pentru Protecția Mediului...  
DIVERSE   LICHIDATORUL judiciar al IBIZA SOL S.R.L. - in faliment, vinde prin...  
DIVERSE   S.C. EMANUEL ONOFREI S.N.C. Botoșani-în faliment, vinde prin...  
AUTO   "AGENȚIA Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Operativă...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2021 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
...