POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
  DIVERSE
VÂNZĂRI  554
CUMPĂRĂRI  494
ANUNŢURI DIVERSE  108
A.G.A  105
LICITAŢII BRM  100
LICITAŢII  189
CITAŢII  101
PIERDERI  101
  AUTO
DIVERSE ANUNŢURI DIVERSE
adaugă un anunț la această rubrică
C.I.I. GOGOAȘĂ  ADRIAN, în calitate de lichidator judiciar al debitorului AGRO-IULI IMPEX SRL, CUI 6421874, cu sediul social în Sat Sintești, Comuna Vidra, Str. Monumentului, Nr. 265, Județul Ilfov, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/52/2010, numit prin hotărârea intermediară nr. 2338 din 08.09.2020, pronunțată de Tribunalul Ilfov, Secția Civilă, în dosarul nr. 1397/93/2020, NOTIFICĂ INTRAREA ÎN FALIMENT PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ A DEBITORULUI AGRO-IULI IMPEX SRL și comunică următoarele termene: termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii - 10 zile de la primirea notificării, termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului - 21.10.2020; termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar de creanțe - 30.10.2020; termenul de definitivare a tabelului creanțelor - 23.11.2020. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al C.I.I. GOGOAȘĂ ADRIAN din București, Bd. Magheru, nr. 31, parter, cam. 3, sector 1, la data 04.11.2020, ora 16:00, cu ordinea de zi: ? Confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea remunerației acestuia; ? Prezentarea situației debitorului și a Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului. Termen pentru continuarea procedurii 26.01.2021, ora 14:00.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   S.C. IMOTRUST S.A. Arad,str.Poetului,nr.1/C,et.1,ap.4,birou...  
IMOBILIARE   VAND imobil constand in: teren 6.500 mp + casa batranesca,...  
IMOBILIARE   BUCUREȘTI, sectorul 1, Beller-Popovici, vedere deosebită, etaj 3/4,...  
IMOBILIARE   VILĂ București, Floreasca-Tei, str.Calafat (280.000Euro) și...  
PIAŢA MUNCII   SC Elegant Export Import SRL Miercurea Ciuc, jud.Harghita,...  
PIAŢA MUNCII   LICEUL Cobadin organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG...  
PIAŢA MUNCII   GRĂDINIȚA cu Program Prelungit "Bobocei din Micro III"...  
PIAŢA MUNCII   UNIVERSITATEA Tehnică din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca,...  
DIVERSE   EURO Insol SPRL lichidator judiciar al DIOMA INTERNATIONAL...  
DIVERSE   EURO Insol SPRL lichidator judiciar al DIOMA INTERNATIONAL...  
DIVERSE   EURO Insol SPRL lichidator judiciar al Mira Telecom S.A.,...  
DIVERSE   EURO INSOL, lichidator judiciar al Regiei Autonome pentru...  
AUTO   "AGENȚIA Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Operativă...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2020 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
...