POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
  DIVERSE
VÂNZĂRI  533
CUMPĂRĂRI  494
ANUNŢURI DIVERSE  100
A.G.A  100
LICITAŢII BRM  100
LICITAŢII  141
CITAŢII  100
PIERDERI  100
  AUTO
DIVERSE A.G.A
adaugă un anunț la această rubrică
CONVOCATOR Administratorul  societatii SERVICII IMOBILIARE DOMINOR SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Raditei, nr.16, mansarda, camera 6, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1869/10.02.2016, avand codul fiscal RO22380490, in baza art.117 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata si art. 6.3. din Actul constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ASOCIATILOR pentru data de 16 Iunie 2018 la sediul administrativ din Bucuresti, str. Raditei, nr.16, mansarda, camera 6, sector 5 incepand cu ora 10.00. In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum de prezenta prevazute in Actul constitutiv al societatii la data primei convocari, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Asociatilor pentru data de 17 Iunie 2018, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor va avea urmatoarea ORDINE DE ZI: I. Confirmarea intregului continut si a tuturor masurilor din cuprinsul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor societatii SERVICII IMOBILIARE DOMINOR SRL nr. 1 adoptata la data de 05.12.2017, hotarare prin care asociatii au decis urmatoarele: 1. Aprobarea Proiectului de fuziune prin absorbtie intocmit de Administratorul societatii UNITED CAPITAL SA si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3747/05.10.2017 conform art. 242 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 a societatilor. 2. Aprobarea fuziunii prin absorbtie, conform Proiectului de fuziune, de catre societatea UNITED CAPITAL S.A. - societate absorbanta, a societatii SERVICII IMOBILIARE DOMINOR SRL- societate absorbita, in conditiile prevazute in proiectul de fuziune intocmit de Administratorul UNITED CAPITAL SA si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a nr. 3747/05.10.2017. 3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare si radierea societatii SERVICII IMOBILIARE DOMINOR SRL si transmiterea universala a patrimoniului acesteia, in starea in care va fi la data producerii efectelor fuziunii, catre societatea absorbanta UNITED CAPITAL SA, in conditiile stabilite in Proiectul de fuziune. 4. Aprobarea datei bilantului de fuziune ca fiind data ultimei zile din luna inregistrarii fuziunii la Registrul Comertului si aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbtie de la data inregistrarii ei la Registrul Comertului. 5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii absorbante UNITED CAPITAL SA privind modificarea Capitalului social si al structurii actionariatului, in conditiile Proiectului de fuziune, dupa cum urmeaza: "6. Capitalul social 6.1. Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat este de 388.336,70 lei (trei sute optzecișioptmii treisutetreizeșișase lei, 70%) impărțit in 3.883.367 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei /acțiune, din care 11.930,64 dolari SUA, ce reprezentă echivalentul a 10.130 RON la cursul de 0,865 RON/dolar SUA. 6.2. Contribuțiile acționarilor la constituirea capitalului social al societății menționat in punctul precedent sunt următoarele: - Chiriac Gabriel, cetățean roman, cu domiciliul in Botoșani, str. A.T. Laurian, nr. 7, jud. Botoșani, legitimat cu CI seria XT, nr. 610468, eliberată de Pol. Mun. Botoșani la data de30.07.2013, CNP 1630105043525 - 373.537,70 lei, reprezentand 96,1892% din capitalul social corespunzător unui total de 3.735.377 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, din care 11.930,64 dolari SUA, ce reprezintă echivalentul a 10.130 RON la cursul de 0,865 RON/dolar SUA. - Erdei Rodica-Carmen, cetățean roman cu domiciliul in Franța, localitatea Le Perreux sur Marne, Str. Dergent Hoff, nr.3, cod poștal 94170, legitimată cu pașaport identificat cu seria 15366225 eliberat la data de 13.10.2009 de autoritățile romane, CNP 2721006301972 - 14.771,00 lei, reprezentand 3,8036% din capitalul social corespunzător unui total de 147.710 acțiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare. - Rusu Mihaela Oana, cetățean roman, cu ultima adresa comunicată in București, b-dul Păcii, nr. 15, bl. 7P, ap. 46, sector 6, - 9 lei reprezentind 0,0023% din capitalul social corespunzător unui total de 90 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare. - Vrajitoru Alice Camelia, cetățean roman, cu ultimul domiciliu comunicat in București, str. Aviator Petre Crețu; nr. 15, ap. 3, Sector 1, - 9 lei , reprezentand 0,0023% din capitalul social corespunzător unui total de 90 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare. - Dan Constantin Vasile, cetatean roman cu ultimul domiciliu in Piatra Neamt, Bulevardul 9 Mai, nr 15, bl. B8, Sc. A, et 2, Ap 10, jud. Neamt, CNP 15701011270737, -10 lei, reprezentind 0,0026% din capitalul social, corespunzator unui total de 100 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare." 6. Aprobarea datei de 18.12.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea asociatilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii extraordinare a asociatilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. 7. Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotararile AGA adoptate, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, CNVM, BVB, MO, precum si toate demersurile necesare realizarii fuziunii in persoana d-nei. Avocat Cristina Steliana - Mocanu care se legitimeaza cu CI seria RT nr. 952990, CNP 2800820430031. II. Confirmarea si certificarea realitatii si exactitatii celor cuprinse in hotararea AGEA societatii SERVICII IMOBILIARE DOMINOR SRL nr. 1 din data de 05.12.2017, mai sus-mentionata, cu privire la transmiterea patrimoniului, ca urmare a inregistrarii fuziunii, de la societatea absorbita SERVICII IMOBILIARE DOMINOR SRL catre societatea absorbanta UNITED CAPITAL SA, patrimoniu compus din urmatoarele bunuri: a) Piatra Neamt, Piata Stefan cel Mare, nr. 18k, carte funciara nr.50238 b) Piatra Neamt, Piata Stefan cel Mare, magazin nr.35 - tutun, carte funciara nr.50218 III. Mandatarea Domnului Gabriel Chiriac de face toate demersurile legale si de a semna in fata unui Notar Public Hotararea Adunarii Generale. Asociatii pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat asociatii, cu exceptia administratorilor, pe baza de imputernicire. Accesul asociatilor la adunarile generale se face prin simpla proba a identitatii acestora,sau prin reprezentant, cu o procura speciala sau generala, data persoanei fizice care ii reprezinta. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale, (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 25 Mai 2018 . Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, se va depune personal la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 10 Iunie 2018, ora 10.00. Documentele, materialele privind problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, se pot consulta sau se pot procura de catre actionari contra unei sume ce nu va depasi costurile administrative implicate de furnizarea lor, de la sediul societatii incepand cu data 25 Mai 2018. Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la sediul societatii, zilnic intre orele 10.00-14.00. Administrator, Chiriac Ionescu Ana Alma.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   CLADIRE Prel Ghencea P+2+M 700mp util, curte superba 1100mp,...  
IMOBILIARE   CALEA Văcărești 276, 4 camere, 84 mp, etaj 7/8, semidecomandat,...  
IMOBILIARE   BALOTESTI, vila individuala, P+1+M, 230mp, teren 600mp, an...  
IMOBILIARE   ION Minulescu, S+P+1 cu patru apartamente, necesare renovari,...  
PIAŢA MUNCII   PRIMĂRIA Municipiului București organizează concurs de promovare...  
PIAŢA MUNCII   AQUA System-Mărăcineni, cu sediul în Mărăcineni, str. Centrală, nr.96,...  
PIAŢA MUNCII   CLUBUL Sportiv Chitila cu sediul în oraș Chitila, str....  
PIAŢA MUNCII   AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr....  
DIVERSE   ROMINSOLV SPRL, administrator judiciar al CONDMAG S.A.-...  
DIVERSE   AA TOTAL INSOLVENCY SPRL, identificata cu CIF 25931349,...  
DIVERSE   CUMPAR span fieros. 225 usd/tona +transport. Tel.:...  
DIVERSE   EURO Insol SPRL, administrator judiciar al Prospectiuni...  
AUTO   SKODA Octavia, 2011, 1.6TDI, inmatriculata Ro 2013, unic...  
AUTO   SKODA Octavia, 2011, 1.6tdi, inmatriculata Romania 2013,...  
AUTO   SEAT Leon, an fabricare 2011, diesel, 142.023km, 1600cmc,...  
AUTO   OPEL Astra, an fabricare 2003, diesel, break, 216.000km,...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2018 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.